EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Akademik Personel

 

Bitki Islahı ve Genetiği
Bilim Dalı
Agronomi
Bilim Dalı
Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri
Bilim Dalı

Prof. Dr. Muzaffer TOSUN

Prof. Dr. Emine BAYRAM

Prof. Dr. Ahmet Esen ÇELEN

Prof. Dr. Necdet BUDAK

Prof. Dr. Metin ALTINBAŞ

Prof. Dr. Hakan GEREN

Doç. Dr. Fatma AYKUT TONK

Doç. Dr. Mustafa Özgür TATAR

Doç. Dr. Behçet KIR

Doç. Dr. Emre İLKER

Doç. Dr. Sıdıka EKREN

Doç. Dr. Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU

Doç. Dr. Nesrin ÖRÇEN

Arş. Gör. Dr. Çiğdem SÖNMEZ

Doç. Dr. Yaşar Tuncer KAVUT

Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK

 

Arş. Gör. Dr. Şükrü Sezgi ÖZKAN

Arş. Gör. Dr. Deniz İŞTİPLİLER

   

Uzm. Dr. R. Refika AKÇALI GIACHINO
(E.Ü.Z.F. Merkez Lab. Görevli)