canlı destek

Akademik Personel

Bitki Islahı ve Genetiği
Bilim Dalı
Agronomi
Bilim Dalı
Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri
Bilim Dalı

Prof. Dr. Necdet BUDAK

Prof. Dr. Emine BAYRAM

Prof. Dr. Ahmet Esen ÇELEN

Prof. Dr. Emre İLKER

Doç. Dr. Mustafa Özgür TATAR

Prof. Dr. Hakan GEREN

Prof. Dr. Nesrin ÖRÇEN

Doç. Dr. Sıdıka EKREN

Prof. Dr. Behçet KIR

Prof. Dr. Fatma AYKUT TONK

Doç. Dr. Çiğdem SÖNMEZ

Doç. Dr. Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU

Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK

 

Doç. Dr. Yaşar Tuncer KAVUT

Doç. Dr. R. Refika AKÇALI GIACHINO

 

Arş. Gör. Dr. Şükrü Sezgi ÖZKAN

Dr. Öğr. Üyesi Deniz İŞTİPLİLER

   

Arş. Gör. Özlem AKBAŞ

   

   
          
      


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ