EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Akademik Personel

Tarla Bitkileri Bölümü Akademik Personeli

Bitki Islahı ve Genetiği
Bilim Dalı
Agronomi Bilim Dalı Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri
Bilim Dalı
Prof. Dr. Muzaffer TOSUN Prof. Dr. Emine BAYRAM Prof. Dr. Ahmet Esen ÇELEN
Prof. Dr. Necdet BUDAK Prof. Dr. Metin ALTINBAŞ Prof. Dr. Hakan GEREN
Doç. Dr. Fatma AYKUT TONK Doç. Dr. Özgür TATAR Doç. Dr. Behçet KIR
Doç. Dr. Emre İLKER Doç. Dr. Sıdıka EKREN Doç. Dr. Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU
Doç. Dr. Nesrin ÖRÇEN Arş. Gör. Dr. Çiğdem SÖNMEZ Doç. Dr. Yaşar Tuncer KAVUT
Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK   Arş. Gör. Dr. Şükrü Sezgi ÖZKAN
Arş. Gör. Dr. Deniz İŞTİPLİLER   Zir. Müh. Dr. İbrahim SABANCI
Uzm. Dr. R. Refika AKÇALI GIACHINO