Çerez Örnek

Bilim Dalları

 

Bitki Islahı ve Genetiği Bilim Dalı


Islah Bilim dalında Tahıl, endüstri bitkileri, patates ve yemeklik dane ve baklagil bitkilerinin ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Bilim dalında ıslah, genetik, sitogenetik, bitki ıslahı, populasyon genetiği, kantitatif genetik, mukavemet ıslahı, biyoteknoloji alanlarında lisans ve yüksek lisans dersleri okutulmaktadır.


Agronomi Bilim Dalı


Agronomi, Tarla Bitkileri Bölümünün 3 bilim dalından bir tanesi olup esas olarak Tarla Bitkileri ve bunların üretim ilkelerini kapsamaktadır. Agronomi bilim dalı kapsamı içine giren bitki grupları ve bitkiler şöyle sıralanabilir;


    1)    Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf,Çavdar, Mısır, Sorgum, Çeltik v.b )
    2)    Yemeklik Dane Baklagiller (Fasülye, Bakla, Mercimek, Nohut, Bezelye, Börülce v.b)
    3)    Lif Bitkileri (Pamuk, Keten, Kenevir, Jüt v.b)
    4)    Yağ Bitkileri (Susam, Ayçiçeği, Kolza, Yerfıstığı, Aspir, v.b)
    5)    Nişasta-Şeker Bitkileri (Patates, Şeker Pancarı v.b)
    6)    Tıbbi-Aromatik ve Keyf Bitkileri (Nane, Kekik, Tütün, v.b)


 


    Bölümümüzün araştırma ve uygulama tarlaları ve Laboratuvarlarında yukarıda belirtilmiş olan bitkilerin yetiştirme teknikleri ile ilgili (Toprak hazırlığı, ekim zamanı,ekim sıklığı, tohumluk, gübreleme, yabancı ot mücadelesi, v.b) denemeler yapılmaktadır. Bilim dalımızda bu bitkilere ve genel yetiştirme konularına yönelik olarak lisans düzeyinde 32 sömestr/saat ve Lisans üstü düzeyde 42 sömestr/saat ders verilmektedir.


     Bilim dalımızda hem araştırmalar hemde öğrencilerin uygulamalrında kullanılan Tütün, Patates, Tıbbi Bitkiler, ve Fiziksel Analizler Laboratuvarları olmak üzere 4 adet ihtisaslaşmış laboratuvar bulunmaktadır.


Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Bilim Dalı


1965 Yılında merhum Prof. Dr. M. Sadık GENÇKAN tarafından kurulan birim, günümüze değin konusuna ilişkin değişik disiplinlerde eğitim-öğretim, araştırma ve yayım çalışmaları yürütmüştür. Son yıllarda, çağdaş üniversitelerin kapsadığı yeni disiplinler de bu kapsama alınarak, bilim dalı proğramı geliştirilmekte ve daha kapsamlı bir etkinlik sürdürülmektedir.
Ülke ve Bölge Çayır-Mer'alarının sorunlarına ve çözüm yollarına ilişkin araştırmalarımız projeler ve yüksek lisans, doktora tezi çalışmalarıyla sürdürülmekte, bu birikimler, entegre bir yaklaşımla düzenlenen Çayır-Mer'a derslerimiz uluslararası kaynaklarla desteklenerek öğrenciye aktarılmaktadır.
Çayır-Mer'aların temel taşlarını oluşturan Yembitkileri konusunda, yetiştirme, agronomik sorunlar ve bitki ıslahı alanlarını içeren çalışmalar aynı kapsamda sürdürülmekte, Türkiye'nin gereksinimi olan yembitkilerinin adaptasyon ve değerlendirme çalışmaları Tarım Bakanlığı ve Özel Sektör firmalarla ortaklaşa gerçekleştirilmektedir.
Birimimizin kuruluşuyla birlikte üstlenilen, Tohumluk Bilimi alanında araştırma, değerlendirme ve danışmanlık çalışmlarına geniş bir araştırıcı kadrosuyla devam ettirilmekte, 40 yıla yakın bir deneyimin getirdiği kazançlardan, öğrenci eğitim ve öğretiminde yararlanılmaktadır.
Son on yılda, bu disiplinlere ek olarak Çim ve Erozyon Kontrol Bitkileri alanında da çalışmalarımız yoğunlaştırılmış, ülkede ilklerden sayılabilecek " Çim Bitkileri Performanslarını Değerlendirme" ve "Yeşil Alan Bakım Teknikleri" araştırmaları başlatılmış yüksek lisans tez projeleriyle bu konuda da oldukça yol katedilmiştir.
Disiplinin çağdaş bitkisel üretim ve ıslah çalışmalrında"Bitki Fizyolojisinin" önemi gittikçe arttığından, bu yönde ve öncelikle Bölgesel stres faktörlerini incelemek amacıyla araştırmalara başlanmış, hidroponik sistemi kurularak yembitkilerinde tuz stresinin etkileri incelenmesi çalışmalarımız hızlandırılmıştır.
Üniversitelerin önemli bir başka işlevi olan, yayın konusunda da Tarım Bakanlığının ilgili kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, seminerler, 3-4 haftalık kurslar, workshoplar, TV programları ve köylerde çiftçi ile sohbetler düzenlenerek etkinliklerimiz sürdürülmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ