Çerez Örnek
canlı destek

Dış Paydaşlar

Banu Erdal - Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 2. Başkanı
Dr. Ali Peksüslü - Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Müdür
Prof. Dr. Metin Birkan Yıldırım - Turkish Journal of Field Crops, Editör
Dr. Müge EKİZOĞLU - İZLADAŞ İZMİR TİCARET BORSASI LABOR. ARGE VE DANIŞ. Hizrvı. A.Ş. Genel Müd.
Dr. Öner Yeşilkaya - Polen Tohumculuk
Suat Öz - ÖzÇırçır
Ata Suyolcu - Palmiye Tohumculuk


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY