EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Tarihçe

 

Bölümün temel amacı, Tahıllar, Yemeklik dane baklagiller, Yağ, Lif, Nişasta, Şeker, Keyf, Yem ve Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve ıslahı, Çayır-Mer'aların yönetimi ve ıslahı konularında eğitim-öğretim ve araştırma yapmaktır.
 
Bölüm, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı adı altında tek bir anabilim dalı ve üç bilim dalından oluşmuştur.
 
Bunlar; (1) Genetik ve Bitki Islahı, (2) Agronomi, (3) Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri bilim dallarıdır.
 
Tarla bitkileri bölümünde 6 Profesör, 8 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Doktor Araştırma Görevlisi, 1 Uzman Doktor ve 1 Ziraat Mühendisi Doktor olmak üzere 20 Öğretim Üyesi/Elemanı ile 6 teknik ve idari personel görev yapmaktadır.
 
Araştırma, öğretim ve üretim faaliyetlerinde kullanılan deneme tarlaları, 1 adet sera, traktörler ve biçer-döver ile tarla tarımında kullanılan tüm alet ve ekipmanlar bulunmaktadır. Bölüm, ayrıca 12 adet modern laboratuvar (Doku kültürü 1 ve 2, Sitoloji, Biyoteknoloji, Tütün, Tıbbi bitkiler, Fiziksel analiz, Fizyoloji, Protoplast kültürü, Tohumluk, Öğrenci mikroskop, Patates kalite kontrol) ile öğrencilerin faydalanabileceği zengin sayılabilecek bir kütüphaneye sahiptir.
 
Tarla Bitkileri Bölümü mezunları; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Tarım il ve ilçe müdürlüklerinde, Tarımsal Araştırma Enstitülerinde ve diğer çeşitli resmi kuruluşlarda, Tarımsal amaçlı kooparatiflerde, Tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda (yem, şeker, konserve, salça, sigara vb.), Tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.