Çerez Örnek
canlı destek

Eğitim Programı


Program Çıktıları

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Program Çıktıları

1. Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ziraat mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi,

2. Ziraat Mühendisliği Tarla Bitkileri bölümünün çalışma alanlarını kapsayan problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi,

3. Tarla Bitkileri alanıyla ilgili bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,

4. Ziraat Mühendisliği Tarla Bitkileri uygulamalarında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi,

5. Ziraat Mühendisliği Tarla Bitkileri alanında karşılaşılan problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi,

7. Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi,

8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi,

10. Ziraat Mühendisliği Tarla Bitkileri alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık,

11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ